Vooruitzicht Auto Import 2018

Een van de redenen om een auto te importeren vanuit het buitenland is de gunstige BPM regeling waardoor de aankoop een stuk voordeliger uit kan vallen. Voor de berekening van de te betalen BPM wordt gekeken naar de CO2-uitstoot of de netto catalogusprijs van de auto. De netto catalogusprijs is de catalogusprijs (nieuwwaarde) min de omzetbelasting. BPM is een belasting die je betaald over de aanschaf van een auto voor zowel in Nederland als ook in het buitenland gekochte voertuigen. Op de website van de Belastingdienst kan je berekenen hoeveel BPM er over een bepaald voertuig (personenauto, motor of bestelauto) dient te worden betaald.

Autobrief II
De plannen voor de toepassing en doel van de BPM is vastgelegd in de Autobrief II (juni 2015) en beschrijft de periode van 2017 tot en met 2020. Doordat deze plannen aan continue verandering onderhevig zijn ligt er niets geheel vast en zullen er tijdens deze periode ook veranderingen worden doorgevoerd. Zo gaan ook in 2018 weer een aantal zaken veranderen waaronder het aanpassen van de waardes voor elke tariefschijf waarover de hoogte van de BPM wordt berekend. Dit zal zowel voor benzineauto’s als ook dieselauto’s van toepassing zijn. Doordat de ondergrens voor elke tariefschijf naar beneden wordt bijgesteld, met andere woorden een lagere waarde gram/km CO2, zal het bruto BPM bedrag hoger worden bij een gelijkblijvende CO2 uitstoot.

Bepalen BPM tarief
Voor te importeren auto’s geldt dat voor de bepaling van het BPM tarief vanaf de datum van de eerste toelating tot het moment van invoeren u kunt kiezen uit alle van toepassing geweest zijn de BPM regelingen in deze periode. Het is daarbij dus van belang dat u zorgvuldig bepaald welke regeling voor u het voordeligste zal uitpakken. Via diverse bedrijven cq. website kunt u een BPM indicatie laten uitvoeren waardoor u correct geïnformeerd een weloverwogen keuze kunt maken.

Voor het bijtellingspercentage is er reeds in 2017 al het een en ander veranderd. Het bijtellingstarief van 25% is verlaagd naar 22% voor vrijwel alle auto’s, met als enige uitzondering de volledig elektrische auto’s waarvoor een bijtellingspercentage geld van 4%. Voor de vaststelling van het bijtellingstarief wordt gekeken naar de netto catalogusprijs op de datum van de eerste toelating. Deze regelgeving staat geheel los van de zogenaamde BPM regimes, waarbij in 2013 en 2014 de op CO2 uitstoot gebaseerde bepaling is ingevoerd, of rest-BPM bij import.

Evaluatie maatregelen
In 2018 staat er trouwens ook een evaluatie van de maatregelen uit de Autobrief II gepland waardoor het niet ondenkbaar is dat er op termijn weer het nodige zal gaan veranderen. Mocht je dus van plan zijn om binnenkort gebruik te gaan maken van een van de voorgenoemde regelingen raden wij je aan om de laatste ontwikkelingen goed in de gaten te houden!