Vooruitzicht Auto Import 2018

Een van de redenen om een auto te importeren vanuit het buitenland is de gunstige BPM regeling waardoor de aankoop een stuk voordeliger uit kan vallen. Voor de berekening van de te betalen BPM wordt gekeken naar de CO2-uitstoot of de netto catalogusprijs van de auto. De netto catalogusprijs is de catalogusprijs (nieuwwaarde) min de omzetbelasting. BPM is een belasting die je betaald over de aanschaf van een auto voor zowel in Nederland als ook in het buitenland gekochte voertuigen. Op de website van de Belastingdienst kan je berekenen hoeveel BPM er over een bepaald voertuig (personenauto, motor of bestelauto) dient te worden betaald.

Autobrief II
De plannen voor de toepassing en doel van de BPM is vastgelegd in de Autobrief II (juni 2015) en beschrijft de periode van 2017 tot en met 2020. Doordat deze plannen aan continue verandering onderhevig zijn ligt er niets geheel vast en zullen er tijdens deze periode ook veranderingen worden doorgevoerd. Zo gaan ook in 2018 weer een aantal zaken veranderen waaronder het aanpassen van de waardes voor elke tariefschijf waarover de hoogte van de BPM wordt berekend. Dit zal zowel voor benzineauto’s als ook dieselauto’s van toepassing zijn. Doordat de ondergrens voor elke tariefschijf naar beneden wordt bijgesteld, met andere woorden een lagere waarde gram/km CO2, zal het bruto BPM bedrag hoger worden bij een gelijkblijvende CO2 uitstoot.

Bepalen BPM tarief
Voor te importeren auto’s geldt dat voor de bepaling van het BPM tarief vanaf de datum van de eerste toelating tot het moment van invoeren u kunt kiezen uit alle van toepassing geweest zijn de BPM regelingen in deze periode. Het is daarbij dus van belang dat u zorgvuldig bepaald welke regeling voor u het voordeligste zal uitpakken. Via diverse bedrijven cq. website kunt u een BPM indicatie laten uitvoeren waardoor u correct geïnformeerd een weloverwogen keuze kunt maken.

Voor het bijtellingspercentage is er reeds in 2017 al het een en ander veranderd. Het bijtellingstarief van 25% is verlaagd naar 22% voor vrijwel alle auto’s, met als enige uitzondering de volledig elektrische auto’s waarvoor een bijtellingspercentage geld van 4%. Voor de vaststelling van het bijtellingstarief wordt gekeken naar de netto catalogusprijs op de datum van de eerste toelating. Deze regelgeving staat geheel los van de zogenaamde BPM regimes, waarbij in 2013 en 2014 de op CO2 uitstoot gebaseerde bepaling is ingevoerd, of rest-BPM bij import.

Evaluatie maatregelen
In 2018 staat er trouwens ook een evaluatie van de maatregelen uit de Autobrief II gepland waardoor het niet ondenkbaar is dat er op termijn weer het nodige zal gaan veranderen. Mocht je dus van plan zijn om binnenkort gebruik te gaan maken van een van de voorgenoemde regelingen raden wij je aan om de laatste ontwikkelingen goed in de gaten te houden!

Verkoopprognoses en import 2018

Met het oog op de aantrekkende automarkt en de prognoses die aangeven dat de verkoop van nieuwe auto’s het komend jaar met bijna 10% zal toenemen, is het aardig om eens te kijken wat de invloed van particulier geïmporteerde auto’s zal zijn en of deze categorie ook mee kan liften op de aantrekkende aantallen verkochte auto’s.

Prognoses 2018
Hoewel de toename van verkopen en verkoopprognose voor 2018 ten opzichte van 2016 en 2017 fors te noemen is kan men met het oog op de verkopen van de afgelopen tientallen jaren constateren dat we bij lange na nog niet op het niveau zitten van bijvoorbeeld eind jaren ’90 toen men recordverkopen liet zien van ruim 600.000 verkochte nieuwe auto’s. De laatste 10 jaar liggen de verkopen gemiddeld zo rond de 440.000 exemplaren en de afgelopen jaren zelfs nog een stuk lager. Het is interessant om eens te kijken wat het aandeel van geïmporteerde auto’s zal zijn ten opzichte van deze stijgende aantallen verkochte nieuwe automobielen.

Import
De meeste geïmporteerde auto’s betreffen jong gebruikte exemplaren. Het invoeren van nieuwe auto’s loont vaak niet doordat in dat geval niet de BPM afschrijvingstabel van toepassing is en men dus de volledige bruto-BPM verschuldigd is voor een vergelijkbare nieuwe auto in Nederland. Ook met de lagere BTW in het buitenland wordt afgerekend doordat je in Nederland BTW verschuldigd bent als je een nieuwe auto in bijvoorbeeld Duitsland aanschaft. Tot nieuwe auto’s worden gerekend de auto’s die nog geen 3 maanden oud zijn of nog geen 3.000 kilometer op de teller hebben staan.

Door het ruime aanbod van jonge gebruikte auto’s in Duitsland en België zou men verwachten dat deze categorie een aanzienlijke concurrent kan zijn van de nieuw te verkopen voorraad in Nederland. Zeker aangezien de verkopen van nieuwe auto’s mede in de lift zit door het beperkte aanbod van jonge gebruikte auto’s in Nederland zelf. Recente onderzoeken wijzen echter uit dat het effect van de import van jonge occasions uit het buitenland verwaarloosbaar zal zijn. Men spreekt daarbij van verwachtingen tot zo’n 10.000 import exemplaren van tussen de 3 en 12 maanden oud. Een aantal dat op het totale aantal verkopen verwaarloosbaar mag worden genoemd.

Jaguar XJ Coupé importeren uit België

Wanneer er gesproken wordt over het importeren van auto’s uit het buitenland, dan gaat het al snel over de Duitse automarkt. Europa bestaat echter uit nog meer landen waar men auto’s verkoopt en afhankelijk van de reden voor het kiezen van een importauto kan ook een van die andere landen lucratief zijn wanneer je een auto wilt importeren.

Voordelen import België
Laten we België eens als voorbeeld nemen. Uiteraard is het aanbod bij lange na niet zo groot als in Duitsland maar ze is nagenoeg gelijk aan die van Nederland en de afstanden zijn vaak een stuk korter. Wanneer je bij de zoektocht naar een nieuwe of tweedehandse bolide in Vlaanderen uitkomt heb je tevens als voordeel dat de taal geen barrière vormt. In Wallonië, het Franstalige deel van België, wordt dit vaak alweer een stuk lastiger. Als je niet behoorlijk Frans spreekt raden we je aan om de zoektocht eerst tot Vlaanderen te beperken. Een bijkomend voordeel van een auto in België in vergelijking tot Duitsland is dat er tussen België en Nederland kilometerstanden worden uitgewisseld, iets dat niet gebeurt tussen Duitsland en Nederland. Je bent dus in België met de zogenaamde “Car-pass” verzekerd van een correcte kilometerstand!

Prijsverschil
In veel gevallen zijn de auto’s in België luxer uitgevoerd dan die in Nederland. Daar komt vervolgens bij dat het aanbod van benzineauto’s in België de laatste jaren is gegroeid tot 83% ten opzichte van het percentage dieselauto’s en ook hier geldt dat het grote aanbod de prijzen drukt! Als laatste, maar meestal doorslaggevende argument, komt daar nog bij dat het prijsverschil tussen Nederland en België, doordat men enkele jaren geleden in Nederland de belasting (BPM) is gaan berekenen aan de hand van de gemiddelde CO2-uitstoot van auto’s, zeker voor de grotere en luxere auto’s groot kan zijn. De kleine, zuinige auto’s zijn nog wel redelijk voordelig geprijsd in Nederland, maar de kosten stijgen voor grotere, minder zuinige modellen schrikbarend. Het is dan ook overduidelijk dat deze exemplaren in België vaak tientallen duizenden euro’s goedkoper zijn dan in Nederland. Doordat bij het invoeren van een auto uit een ander EU land de BPM wordt bepaald aan de hand van de officiële eerste toelatingsdatum, en men vervolgens vrij is om te kiezen voor het meest gunstige BPM regime in de jaren tussen deze eerste toelating en de datum van importeren, kan men enorm veel voordeliger uit zijn wanneer men de auto vanuit België importeert dan wanneer deze in Nederland zelf wordt gekocht.

Jaguar XJ Coupé importeren uit Duitsland

Een vriend van mij vertelde me dat hij laatst een nieuwe auto heeft aangeschaft. Een mooie wagen van een bekend Duits merk. “Dat zal je flink wat hebben gekost!”… maar dat viel volgens hem wel mee want hij had hem laten importeren uit Duitsland.

Wat zijn nou precies de voor- en nadelen van het importeren van een auto uit het buitenland? De bekendste reden is dat je door het importeren van een auto uit bijvoorbeeld Duitsland goedkoper uit kunt zijn. Het kan natuurlijk ook dat je op zoek bent naar een specifieke auto die je in Nederland niet kunt vinden en via de bekende websites wel in Duitsland hebt gelokaliseerd.

Werkwijze importeren auto
Hoe werkt dat dan precies, het importeren van de auto die je hebt gevonden ergens in Duitsland? Je hebt hiervoor een aantal mogelijkheden. Zo is het mogelijk dat je zelf ter plaatse een proefrit maakt en de auto na aanschaf in Duitsland zelf met een tijdelijk kenteken naar Nederland toerijd. Via internet kunt u een zogenaamd import pakket aanschaffen waarin alle benodigdheden zitten die je nodig hebt om een auto zelf te importeren. Je vind hierin onder andere een set kentekenplaten inclusief tijdelijk kentekenbewijs, een importhandleiding en vooraf ingevulde BPM formulieren. Ook een RDW handleiding, koopcontracten en een checklist zijn handig om bij de hand te hebben.

Het is uiteraard ook mogelijk om gespecialiseerde bedrijven al deze handelingen te laten uitvoeren. Wanneer jij de gewenste auto hebt gevonden in Duitsland kunnen zij contact leggen met de verkoper, de gehele import regelen en soms zelfs de garantie overnemen zodat jij, in het onfortuinlijke geval dat hier aanspraak op gemaakt moet worden, niet helemaal terug hoeft naar Duitsland om dit ter plaatse af te wikkelen.

Nadelen bij importeren
Er kunnen echter ook nadelen zitten aan de import van auto’s uit het buitenland. Hierom is het wijs om je vooraf goed te laten informeren over de eventuele risico’s. Zo is het niet altijd eenvoudig om de historie van de auto te achterhalen en is de afhandeling in het geval van garantie, zoals hiervoor al genoemd, mogelijk door de afstand lastiger dan wanneer je de auto bij de dealer om de hoek hebt gekocht. Wanneer je de auto door een bedrijf laat importeren bestaat de mogelijkheid dat de auto anders blijkt te zijn dan zoals hij in de advertentie werd aangeboden. Een laatste risico zit hem in het feit dat de restwaarde van geïmporteerde auto’s nogal eens beduidend lager kan zijn waardoor je bij een latere doorverkoop onaangenaam verrast wordt.

Goed geïnformeerd
Zoals met alles kent het importeren van een auto dus diverse voor- als ook nadelen maar is het zeker mogelijk om stukken goedkoper uit te zijn dan wanneer je de auto direct hier in Nederland zou kopen. Ook als je op zoek bent naar een zeer specifieke uitvoering bestaat er een grote kans dat je die in Duitsland eerder vind door het grotere aanbod dan in ons eigen land. Onderzoek zeker de mogelijkheden maar wees voorzichtig en laat je goed informeren.

Besparen op BPM, hoe doe ik dat?

Wanneer je van plan bent om een auto te importeren is naast het zoeken naar de door jou gewilde auto ook het bepalen van de voordeligste BPM een van de belangrijkste zaken waar je tegenaan loopt. Hierop valt echter veel geld te besparen mits je dit op de juiste manier aanpakt. Het is dus zeker een onderwerp waarbij enig onderzoek en de juiste informatie lonend zal zijn. Wij zullen proberen het een en ander op een rijtje te zetten en je een aantal tips te geven waardoor je bij de import van een auto uit het buitenland de juiste keuzes zult maken.

Wat is BPM
Allereerst is het belangrijk te weten wat BPM precies inhoudt en welke regels er van toepassing zijn wanneer je een auto wilt importeren. BPM staat voor “Belasting voor Personenauto’s en Motorrijwielen” en dient voor elke in Nederland geregistreerde personenauto, bestelauto of motorrijwiel te worden betaald. Tot 2013 werd de hoogte van de BPM bepaald door de catalogusprijs van de auto maar sinds 1 januari 2013 wordt de BPM geheel berekend op basis van de CO2-uitstoot van het motorvoertuig. Deze nieuwe manier van berekenen heeft een duidelijke verandering teweeg gebracht in de bepaling van de hoogte van de BPM. Een dure maar zuinige auto, waarvoor in het verleden een hoge BPM werd berekend aan de hand van de catalogusprijs, zal nu door de nieuwe manier van berekenen op basis van de beperkte uitstoot een veel gunstigere BPM waarde hebben. Andersom kan een goedkope maar milieubelastende auto nu duurder in de BPM zijn dan voorheen toen men deze berekende op basis van de catalogusprijs.

Keuze BPM regime
Nu bestaat er de mogelijkheid om bij de import van een auto een keuze te maken voor het gunstigste BPM regime aangezien de officiële datum van de eerste toelating bepalend is. Wanneer je een auto importeert kan er gekozen worden in de periode tussen de eerste toelating en de datum van invoeren van de auto in Nederland. Kies daarvoor altijd voor het meest voordelige BPM jaar welke voor jouw auto van toepassing is. Aangezien er diverse factoren meespelen is er vooraf niet te zeggen welk BPM regime voor jouw auto het voordeligste zal zijn. Dit kan en zal voor elke situatie verschillend zijn en daarom kunnen we niet genoeg benadrukken dat het van belang is om dit voor elke individuele auto nauwkeurig te bepalen. De belastingdienst zal u daarbij weinig behulpzaam zijn maar gelukkig zijn er diverse websites en bedrijven die dit voor u kunnen bepalen wanneer u het lastig vind om hier zelf uit te komen. Let er wel op dat je zelf verantwoordelijk bent voor de BPM aangifte en het invullen van de formulieren!

Nieuwe of gebruikte auto
Zorg ervoor dat je bij voorkeur een gebruikte auto importeert. Als je van plan bent in Duitsland, België of elk ander land, een nieuwe auto te importeren loont het al om deze zelf op te halen en naar Nederland te rijden waardoor er een aantal kilometers op de teller staan en je de auto dus als gebruikte auto kunt importeren. Wanneer de auto gebruikt is mag je op de bruto-BPM afschrijven en er een rest-BPM overblijft hetgeen je een besparing op zal leveren. Let hierbij echter wel op dat de Belastingdienst als stelregel hanteert dat een gebruikte auto minimaal 3 maanden oud dient te zijn, gemeten vanaf de datum van de eerste toelating, of meer dan 3000 kilometer op de teller heeft staan. Als dit niet het geval is mag je niet op de BPM afschrijven, iets wat je al snel enkele duizenden euro’s kan schelen.

Koerslijsten afschrijving
Voor de bepaling van de waarde van de auto zijn er verschillende koerslijsten beschikbaar die gehanteerd mogen worden om de hoogte van de afschrijving te bepalen. Deze verschillen echter van elkaar dus zorg dat je degene gebruikt die voor jou het meeste voordeel op zal leveren.

Zoals je kunt lezen komt er nog wel het een en ander kijken bij het zo voordelig mogelijk importeren van een auto maar loont het zeker de moeite om je hier eens in te verdiepen. Uiteraard zullen er op internet nog meerdere tips te vinden zijn die je in jouw specifieke geval mogelijk nog meer voordeel kunnen opleveren dus zorg dat je deze zorgvuldig doorneemt.